SUBVENCIÓNS ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E ÁS AGRUPACIÓNS DE MARISCADORES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE EXERCICIO 2023 (Expte. 2022071344)

IMPORTE: 5.302,83€. OBXECTIVO: Adquisición de ordenadores, periféricos e mobiliario. ENTIDADE: Deputación Provincial de Pontevedra

AXUDAS A PROXECTOS COLECTIVOS FINANCIADOS POLO FONDO EUROPEO MARÍTIMO DE PESCA E DE ACUICULTURA (FEMPA), QUE CONTRIBÚAN Á REFORZAR A XESTIÓN DOS RECURSOS DA PESCA COSTEIRA ARTESANAL PARA GARANTIR UNHA ACTIVIDADE ECONÓMICA, SOCIAL E MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTIBLE (Expediente PE209P_2023_033)

IMPORTE: 25.717,28€. OBXECTIVO: Reforzar a xestión dos recursos da pesca costeira artesanal para garantir unha actividade económica, social e ambientalmente sustentable. ENTIDADE:Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro–Consellería do Mar (Xunta de Galicia) Cofinanciado pola Unión Europea

horario

contacto

  • Teléfono
  • Enderezo
HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics ¡CSS Válido!